Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Chi tiết tin

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Chi tiết tin tức

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 24/02/2020 .Lượt xem: 2069 lượt.
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn

Bộ Xây dựng xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin.

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá ca xây dựng;

7. Thông tư Số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng;

11. Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

12. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
Dự thảo QĐ v/v công bố định mức dự toán đơn giá XD
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
V/v góp ý Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
Công bố giá VLXD quý III, IV/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định v/v công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng (Gửi kèm theo Phụ lục)
Các tin cũ hơn:
Bổ nhiệm Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển bất động sản.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam giới thiệu mẫu nhà ở cho người có công với cách mạng
Thông báo mời gọi đầu tư dự án
Dự thảo quy chế phối hợp
Dự thảo quy chế quản lý bất động sản ven biển
Thông báo 09 thủ tục hành chính của Sở Xây dựng được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu tái định cư Tam Quang (gdd4) tại thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thông báo Điều chỉnh thông tin mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
    
1   2   3   4   5   6   7   8