Danh bạ điện thoại
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Phú

Giám đốc

0913.495.017

02353.609.555

nguyenphu@xdqnam.gov.vn

2

Trần Bá Tú

Phó Giám đốc

0913.497.849

 3  Ngô Ngọc Hùng
 Trưởng Phòng
 0982.228.519 
ktshungqna@gmail.com

II

VĂN PHÒNG

 

 

1

Nguyễn Văn Hiếu

Chánh văn phòng

0983.519.121

2

Đinh Thị Bình

Phó Chánh VP

0919.211.711

02353.859.755

binhdinhhk@yahoo.com

3

Lê Trọng Trực

Phó Chánh VP, 
Kế toán trưởng

0905.281.979

02353.852.695

letrongtrucsxdqnam@gmail.com

4

Phan Thanh Việt

Chuyên viên

0978.668.862 
thviet1964@yahoo.com

5

Ngô Thị Hồng Nga

Chuyên viên

0919.812.753

6

Nguyễn Vũ

Cán sự

0903.721.607

7

Trần Thị Xuân Đông

Văn thư

0905.415.499

8

Phạm Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0918.044.359
ngoctram1704@gmail.com

 9  Lê Thị Mỹ Loan  Chuyên viên
 0936.090.304
 10  Nguyễn Thị Thảo  Chuyên viên
 0905.855.526

11

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

0945.294.007

12

Nguyễn Phạm Quốc Long

Lái xe

0983.921.819

III

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG

1

Trần Ngọc Mai

Trưởng Phòng

0903.580.329

tranmai65@gmail.com

2

Nguyễn Văn Mạnh

P.Trưởng phòng

0905.114.914

manhqhqn@gmail.com

3

Nguyễn Anh Vũ

P.Trưởng phòng

0935.282.667
nguyenanhvu101183@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Khương

Chuyên viên

0975.266.167

phuckhuong@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0905.031.846 

6

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

0935.883.090
quangsxdqna@gmail.com

7

Tăng Ngọc Trung

Chuyên viên

0934.839.840
voicoivqh@gmail.com

IV

THANH TRA SỞ

 1

Trịnh Xuân Thái

Chánh T Tra

0905.011.878
02353.644.555
trinhxuanthai@yahoo.com

2

Trần Viết Hoa

P.Chánh T.Tra

0935.635.153
tvhoa1982@gmail.com

 3

Trần Viết Yên

P.Chánh T.Tra

0913.433514

 4

Nguyễn Trường Sơn

Cán sự

0905.164.799

 5

Trần Quốc Thành

Thanh tra viên

0944.444.943
tranquocthanhsxdqn@gmail.com

 6

Võ Tấn Tuân

Thanh tra viên

0946.171.368
tuanvotan@gmail.com

 7

Trần Ngọc Tâm

Thanh tra viên

0905.026.413

8

Lương Văn Ba

Kế toán trưởng

0948.737.999
02353.50.2222
luongvanba@quangnam.gov.vn

 9 Nguyễn Vĩnh Hưng Thanh tra viên 0945.291.368
vinhhungttrsxdqn@gmail.com
 10 Phan Xuân Hà Nhân viên  0989.808.013
xuanha.phan88@gmail.com
11 Võ Trường An Nhân viên 0903.165.586
votruongan91@gmail.com
12 Bùi Hải Vân Nhân viên 0935.897.770
buihaivantk@gmail.com

13 Hồ Văn Cường   Nhân viên 0903.920.686 
14 Nguyễn Phước Khánh Lái xe  0914.196.757
15 Nguyễn Dũng Bảo vệ  0935.806.351

V

PHÒNG QUY HOẠCH

 1

Bùi Anh Tuấn

P.Trưởng phòng


0914.152.525


 2

Đặng Ngọc Tú

P.Trưởng Phòng

01673.247.117
tukt96@gmail.com

3

Nguyễn Đình Tứ

Chuyên viên

0982.234.237
ndtusxd@gmail.com

 4

Đoàn Lê Hưng

Chuyên viên

0935.458.845
doanlehungxd@gmail.com

5

Phạm Thị Hiền

Chuyên viên

0937.370.552
hiensxdqn@gmail.com

 6  Đỗ Văn Trung Nhân viên  0905.779.555
 7  Lê Thị Ngọc Yến
 Nhân viên  0935.115.501

8

Nguyễn Thị Vân

Cán sự

0905.226.819
vanpqh@gmail.com

VI

PHÒNG GIÁM ĐỊNH

 1

Nguyễn Thanh Pho

Trưởng Phòng

0913.496.260
02353.659.779
giamdinh.qna@gmail.com

 2

Nguyễn H.Như Trang

P.Trưởng Phòng

0983.345.457
02353.659.779
trangsxd@gmail.com

 3

Bùi Thị Tú Uyên

Chuyên viên

0914.391.881
dabaotu2007@gmail.com

 4

Tạ Ngọc Tự

Chuyên viên

0905.362.000
quadensxd@yahoo.com.vn

 

Trần Bá Tú