Hỏi đáp

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Hỏi đáp

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Phòng khám đa khoa quốc tế hà nội
Thời gian 5/15/2021 4:26:48 PM
Điện thoại 0869 725 667
Email thanSDFvnet@gmail.com
Địa chỉ ninh binh
Nội dung https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393366615928950784
https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393367088295669762
https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393367215068520449
https://story.kakao.com/_hE2uU0/D9ZSNuI1NW0
https://story.kakao.com/_hE2uU0/hTBxlUj2nwA
https://story.kakao.com/_hE2uU0/eAyct0l1NW0
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnay6/what_is_a_social_disease_common_social/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnb87/where_do_genital_herpes_grow_how_to_cure_genital/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnbmh/hivaids_overview_where_is_the_most_accurate_hiv/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnhbk/3_b%E1%BB%87nh_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_g%E1%BA%B7p/
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_41
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_42
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_43
https://vk.com/@650527067-3-benh-xa-hoi-thuong-gap
https://www.pinterest.com/pin/883761126847059252
https://www.pinterest.com/pin/883761126847059255
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651209988351688704/test-nhanh-hiv-co-chinh-sac-khong
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651210113550532608/mun-rop-sinh-duc-2021
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651210298934640641/benh-xa-hoi-152-xa-dan
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452606289361
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452607862225
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452614677969
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452618216913
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799147793450573824/
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-activity-6799148176759640064-irjv
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hivaids-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-activity-6799148382637056000-t_ea
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hivaids-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-activity-6799148514602438656-rfQX
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-activity-6799148582659231744-faSH
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC-c%C3%A1c-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-activity-6799148656583819264-Uh9j
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-2021-activity-6799148758543171585-_z2I
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-activity-6799148885353738240-nD1z
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-activity-6799149123237908480-Wr2G
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-activity-6799149220277301248-x85R
https://mix.com/!I1uftMAG:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-twitter?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!Ud4rZmuC:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!1pd0X2vk:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!L62qAi7a:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!7as_AASr:what-is-a-social-disease%3F-common-social-diseases(b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC%3F-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!3LAauz3s:where-do-genital-herpes-grow%3F-how-to-cure-genital-herpes-(m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!LZ0uzoHV:hiv-aids-overview-%E2%80%93-where-is-the-most-accurate-hiv-test%3F(t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%E2%80%93-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!BOiTS92s:3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!chfLiDUo:your-browser-is-out-of-date?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!75ITPZ7_:3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-2021?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!bBVfCGXf:t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%7C-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!FdoUW9bK:m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!Pp96fceR:b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC%3F-c%C3%A1c-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-v%C3%A0-c%C3%A1ch-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-d%E1%BB%A9t-%C4%91i%E1%BB%83m?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!NWQ2NTg5:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!MLn4I4wb:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%7C-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!CI4acL6j:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82..-%7C-thanh-mai-%7C-vk?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!3E3D9hDx:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%3F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C..-%7C-thanh-mai-%7C-vk?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://webflow.com/thanhjvnet
https://www.pinterest.com/pin/883761126847060271
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799262986725810176/
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=6814
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799263106083106816/
https://www.facebook.com/dakhoaquocte24h/posts/545164383558289
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
No records to display.
Quay về
Gửi câu hỏi