Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM nhiệm kỳ 2010 - 2015

DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phú

Bí thư

2

Trịnh Xuân Thái

UV BTV

3

Trần Bá Tú

ĐUV

4

Ngô Ngọc Hùng

ĐUV

5

Đinh Thị Bình

ĐUV

6

Trần Ngọc Mai

ĐUV

 7
Nguyễn Quang Sinh  ĐUV
 8 Phan Văn Lâm  ĐUV
 9 Lê Hùng Sơn
ĐUV

10

Phạm Nhữ Quốc

ĐUV

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ