Công Đoàn Ngành
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM khóa IV – Nhiệm kỳ 2013 - 2018

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Thái Hoàng Vũ

Chủ tịch

2

Đinh Thị Bình

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Xuân Thái

UV BTV, CN UBKT

4

Nguyễn Văn Phú UV BCH

5

Nguyễn Văn Phong

UV BCH

6

Phan Đình Thắm

UV BCH

7

Trần Thị Thanh Thủy

UV BCH

8

Phan Văn Lâm

UV BCH

9

Lê Văn Hiếu

UV BCH

10

Nguyễn Xuân Hiền

UV BCH

11

Nguyễn Thị Hạnh

UV BCH

12

Trần Thanh Sơn

UV BCH