Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

V/v chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
V/v chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v T.Báo 52 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 2)
V/v thông báo 52 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại P.Điện Dương, TX.Điện Bàn (đợt 2)
Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
V/v triển khai thực hiện các T.Tư hướng dẫn NĐ số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của CP
V/v triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án mở rộng KDC số 1 thị trấn Đông Phú
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án mở rộng khu dân cư số 1 thị trấn Đông Phú
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án KĐT Ngọc Dương Riverside mở rộng tại phường Điện Dương
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng tại phường Điện Dương
Thông báo Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo Thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
QĐ v/v công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch CCHN hoạt động xây dựng
Quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
TBáo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn )
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
• V/v thông tin về tiến độ thực hiện dự án KĐT số 7B mở rộng tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
• Công bố giá VLXD Quý 1 và tháng 4/2021 (đối với 1 số loại vật liệu có giá biến động lớn) trên địa bàn tỉnh Q.Nam
• Công bố giá VLXD Quý 3 và 4/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An
• V/v T.Báo kết quả thẩm định TKBVTC các hạng mục HTKT thuộc dự án ĐTXD KĐT Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
• V/v T.Báo kết quả thẩm định TKCS các hạng mục HTKT thuộc dự án KĐT số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
• Ứng dụng SMART Quảng Nam