Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

Ứng dụng SMART Quảng Nam
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN Ứng dụng “Smart Quang Nam”
V/v TB kết quả thẩm định TKBVTC các hạng mục HTKT thuộc dự án ĐTXD KĐT Bách Đạt tại ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án ĐTXD Khu đô thị Bách Đạt tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
V/v đề nghị góp ý dự thảo QĐ ban hành và QC phối hợp thực hiện xác định và công bố giá VLXD hằng quý trên địa bàn tỉnh QNam
V/v đề nghị góp ý dự thảo QĐ ban hành và QC phối hợp thực hiện xác định và công bố giá VLXD hằng quý trên địa bàn tỉnh QNam
Thư mời v/v tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II
Thư mời v/v tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II
Thông báo thông tin đã hoàn thành dự án ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin đã hoàn thành dự án ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
V/v hướng dẫn QĐ số 38 ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về công bố định mức dự toán đơn giá XD công tác vận chuyển các loại VL và cấu kết XD bằng ôtô, vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kết xây dựng bằng ôtô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp Giấy CNQSDĐ
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đến tháng 01 năm 2021
Thông báo dự án đã hoàn thành ĐTXD nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định ban hành suất vốn ĐTXD và giá XD công trình năm 2020
Quyết định ban hành suất vốn ĐTXD công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
• Quyết định v/v công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng (Gửi kèm theo Phụ lục)
• Công bố giá VLXD quý III, IV/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
• V/v góp ý Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD
• Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
• Dự thảo QĐ v/v công bố định mức dự toán đơn giá XD
• Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
• Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.
• Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Vường Lài, tại số 128, Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam