Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

V/v T.Báo 51 căn nhà ở hình thành trong tương đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại P. Điện Dương, Điện Bàn (đợt 5)
V/v thông báo 51 căn nhà ở hình thành trong tương đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại P. Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam (đợt 5)
Tài liệu Hội thảo Quy hoạch đô thị ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững
Tài liệu Hội thảo Quy hoạch đô thị ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giaasy chứng nhận quyền sử dụng đất
T.Báo t.tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy CNQSDĐ dự án KDC dịch vụ Cầu Hưng-Lai Nghi gi.đoạn 1 (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án KDC dịch vụ Cầu Hưng-Lai Nghi giai đoạn 1 (cấp theo giai đoạn)
T.Báo điều chỉnh phụ lục đơn giá VLXD trên địa bàn H.Nam Giang tại T.Báo số 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 về công bố giá VLXD Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo điều chỉnh phụ lục đơn giá VLXD trên địa bàn huyện Nam Giang tại Thông báo số 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 của Sở XD về công bố giá VLXD Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
T.Báo công bố giá VLXD Quý 1.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo công bố giá VLXD Quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, XD, sắp xếp và quản lý NTND trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v T.Báo 89 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 3)
V/v thông báo 89 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 3)
V/v tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh
V/v tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
• V/v T.Báo 52 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 2)
• Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
• V/v triển khai thực hiện các T.Tư hướng dẫn NĐ số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của CP
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án mở rộng KDC số 1 thị trấn Đông Phú
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án KĐT Ngọc Dương Riverside mở rộng tại phường Điện Dương
• Thông báo Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
• QĐ v/v công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch CCHN hoạt động xây dựng