Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (đợt 2) dự án Khu phố chợ Điện Nam Bắc
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành đàu tư xây dựng đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2) dự án Khu phố chợ Điện Nam Bắc
Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
THÔNG BÁO VÀ KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và Cấp GCNQSDĐ-dự án mở rộng KDC số 1 TT. Đông Phú (đợt 2-hoàn thành dự án)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, đã nghiệm thu và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-dự án mở rộng KDC số 1 thị trấn Đông Phú (đợt 2-hoàn thành dự án)
Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã được nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ dự án KDC có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa-Tu-Lễ-Xuân Hòa (cấp theo giai đoạn 2)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã được nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa-Tu-Lễ-Xuân Hòa (cấp theo giai đoạn 2)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KĐT Viêm Minh Hà Dừa tại P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn (trên phần diện tích giao đất đợt 1)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KĐT Viêm Minh Hà Dừa tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (trên phần diện tích giao đất đợt 1)
V/v đảm bảo an toàn cho nhà ở và các công trình xây dựng để ứng phó với bão số 4 (NORU)
Về việc đảm bảo an toàn cho nhà ở và các công trình xây dựng để ứng phó với bão số 4 (NORU)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ (trên phần diện tích giao đất đợt 2)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ (trên phần diện tích giao đất đợt 2)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KPC Chiên Đàn, Tam Đàn, Phú Ninh (trên phần diện tích giao đất, đợt 1)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (trên phần diện tích giao đất, đợt 1)
Thông báo công bố giá VLXD Quý 2.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo công bố giá VLXD Quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• V/v tăng cường th.hiện k.tra c.tác ngh.thu đ/với các CT XD sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Q.Nam
• V/v T.Báo 51 căn nhà ở hình thành trong tương đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại P. Điện Dương, Điện Bàn (đợt 5)
• Tài liệu Hội thảo Quy hoạch đô thị ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ
• T.Báo t.tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy CNQSDĐ dự án KDC dịch vụ Cầu Hưng-Lai Nghi gi.đoạn 1 (cấp theo giai đoạn)
• T.Báo điều chỉnh phụ lục đơn giá VLXD trên địa bàn H.Nam Giang tại T.Báo số 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 về công bố giá VLXD Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
• Thông báo công bố giá VLXD Quý 1.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
• Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, XD, sắp xếp và quản lý NTND trên địa bàn tỉnh
• V/v T.Báo 89 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 3)
• V/v tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh