Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Vường Lài, tại số 128, Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Vường Lài, tại số 128, Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Giá VLXD quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Giá VLXD quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khảo sát hệ thống văn bản quy phạm phát luật về kỹ năng điều tiết các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Khảo sát hệ thống văn bản quy phạm phát luật về kỹ năng điều tiết các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Thông báo mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu nhà ở xã hội tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
Thông báo mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu nhà ở xã hội tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở NẰM NGOÀI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (các dự án ngoài Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc), đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Trả lời đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Quang Sơn
Trả lời đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Quang Sơn
• Giá vật liệu quý 4/2018
• Khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và xây dựng
• Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2018
• Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2018
• Thông báo V/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
• Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Công bố giá VLXD Quý 4/2017