Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

Khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và xây dựng
Khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và xây dựng
Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2018
Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2018
Thông báo V/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông báo V/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá VLXD Quý 4/2017
Công bố giá VLXD Quý 4/2017
Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: KDC bờ Tây sông Tiên
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: KDC bờ Tây sông Tiên, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở KDC phía nam TT Tân An, huyện Hiệp Đức
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở:
• Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!
• Thông báo Mời gọi đầu tư DA đầu tư xây dựng nhà ở: KĐT kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), P.Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
• Thông báo Mời gọi đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở:
• Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở:
• Công bố giá VLXD Quý III/2017