Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình XD đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh
V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo công bố giá VLXD Quý 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo 17 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 7); tổng số căn đã xác nhận 319 căn
V/v thông báo 17 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 7); tổng số căn đã xác nhận 319 căn
Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án xây dựng phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2025
Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án xây dựng phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2025
Thông báo về việc ban hành Thông tư
Thông báo về việc ban hành Thông tư
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ dự án KĐT sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (đợt 4, 5-hoàn thành dự án)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (đợt 4, 5 - hoàn thành dự án)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ trên phần diện tích giao đất (đợt 3)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giaasy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư An Phú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ trên phần diện tích giao đất (đợt 3)
Thông báo tài liệu ôn thi kỳ tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo tài liệu ôn thi kỳ tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
V/v thông báo 33 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 6)
V/v thông báo 33 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 6)
Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (đợt 2) dự án Khu phố chợ Điện Nam Bắc
• Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và Cấp GCNQSDĐ-dự án mở rộng KDC số 1 TT. Đông Phú (đợt 2-hoàn thành dự án)
• Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã được nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ dự án KDC có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa-Tu-Lễ-Xuân Hòa (cấp theo giai đoạn 2)
• T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KĐT Viêm Minh Hà Dừa tại P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn (trên phần diện tích giao đất đợt 1)
• V/v đảm bảo an toàn cho nhà ở và các công trình xây dựng để ứng phó với bão số 4 (NORU)
• T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ (trên phần diện tích giao đất đợt 2)
• T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KPC Chiên Đàn, Tam Đàn, Phú Ninh (trên phần diện tích giao đất, đợt 1)
• Thông báo công bố giá VLXD Quý 2.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam