Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

Thông báo Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo Thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
QĐ v/v công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch CCHN hoạt động xây dựng
Quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
TBáo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn )
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
V/v thông tin về tiến độ thực hiện dự án KĐT số 7B mở rộng tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
V/v thông tin về tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị số 7B mở rộng tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá VLXD Quý 1 và tháng 4/2021 (đối với 1 số loại vật liệu có giá biến động lớn) trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo về Công bố giá VLXD Quý 1 và tháng 4/2021 (đối với 1 số loại vật liệu có giá biến động lớn) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá VLXD Quý 3 và 4/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn số 202/CB-LS ngày 31/12/2020 về công bố giá VLXD Quý 3 và 4/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giaasy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
• V/v BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An
• V/v T.Báo kết quả thẩm định TKBVTC các hạng mục HTKT thuộc dự án ĐTXD KĐT Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
• V/v T.Báo kết quả thẩm định TKCS các hạng mục HTKT thuộc dự án KĐT số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
• Ứng dụng SMART Quảng Nam
• V/v TB kết quả thẩm định TKBVTC các hạng mục HTKT thuộc dự án ĐTXD KĐT Bách Đạt tại ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn
• Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v đề nghị góp ý dự thảo QĐ ban hành và QC phối hợp thực hiện xác định và công bố giá VLXD hằng quý trên địa bàn tỉnh QNam
• Thư mời v/v tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II
• Thông báo thông tin đã hoàn thành dự án ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v hướng dẫn QĐ số 38 ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về công bố định mức dự toán đơn giá XD công tác vận chuyển các loại VL và cấu kết XD bằng ôtô, vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam