Các văn bản quy hoạch được duyệt
Mode:        Minimize 
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 220 items in 11 pages
Số: 141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Số 1944/STC-TTr 29/08/2016 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Số 14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Số 15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Số 16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 18/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Số 17/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Số 13/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Số 574/SXD-VP 15/06/2016 Công bố mẫu hợp đồng quản lý dự án
Số 07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Số 08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
Số 09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
Số 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Số 253/QĐ-TTg 17/02/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Số 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2015/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ...
Số 132/QĐ-UBND 13/01/2016 Quyết định về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
Số/Ký hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Bộ Xây dựng (60)
Chính Phủ (37)
Sở Xây dựng (30)
Văn bản khác (8)
UBND tỉnh Quảng Nam (51)
Các Bộ ngành khác (20)